Mój ziołowy ogród. Cz.I. Dobór roślin na stanowiska suche i słoneczne.

Wybierając gatunki roślin do ogrodu ziołowego należy uwzględnić łącznie następujące elementy:

  • potrzeby (smakowe, zdrowotne, estetyczne) właściciela, także jego możliwości finansowe oraz czasowe,
  • obszar przeznaczony do zagospodarowania,
  • ukształtowanie powierzchni,
  • warunki siedliskowe (nasłonecznienie terenu, rodzaj gleby).

 Naturalne warunki siedliskowe bardzo wyraźnie wyznaczają typ ogrodu ziołowego. Na niewielkiej powierzchni w pewnym zakresie można je modyfikować, np. poprzez przygotowanie odpowiedniej mieszanki podłoża albo usunięcie lub nasadzenie zacieniających drzew, krzewów. W przypadku dużego terenu korzystniej jest dostosować się do panujących warunków.

Ukształtowanie powierzchni to także element możliwy do modyfikacji na niedużym obszarze. Korzystne dla niektórych roślin są naturalne pagórki lub sztuczne wyniesienia. Zróżnicowana rzeźba terenu uatrakcyjnia krajobraz, ale istotne jest to, że prawie każdy teren można odpowiednio przestrzennie zakomponować i zagospodarować.

Obszar przeznaczony do zagospodarowania z pewnością ma znaczenie przy wyborze stylu ogrodu (mały zakątek, wirydarz, rabata, ogród o charakterze śródziemnomorskim). Ponadto ściśle wskazuje na liczbę i rozmiary ewentualnych roślin, czyli ich dobór.
Elementem nie do pominięcia są także możliwości czasowe właściciela ogrodu, a także jego osobiste podejście do prac ogrodowych. Dla zapracowanych istnieją także piękne ziołowe aranżacje.

Dobór ziół na stanowiska słoneczne i suche

(teren nasłoneczniony co najmniej 5-7 godzin dziennie; gleba lekka, przepuszczalna, jeśli ciężka, nieprzepuszczalna to konieczna modyfikacja przez dodanie do podłoża grubego lub bardzo grubego piasku (o średnicy ziaren 0,5-2 mm) i drobnego (2-5 mm) lub średniego (5-20 mm) żwiru, tak, aby miąższość zmodyfikowanego podłoża wynosiła 10-15 cm , a udział  piasku i żwiru stanowił 60-70%; możliwe także naniesienie stosownej mieszanki podłoża (gleba kompostowa : piasek gruby: żwir średni w stosunku 1:1:1) o grubości 10-15 cm na warstwę istniejącej gleby) 

cząber górski Satureja montana 1-3 szt./m kw. wys. 50 cm szer. 60 cm kwitnienie VI-IX kolor kwiatów biały

walory ozdobne: bardzo obfite kwitnienie, miododajność, liście skórzaste, ciemnozielone, zimotrwałe, w okresie zimowym zachowuje się nadziemna zielona bryła rośliny, uatrakcyjniająca zimowy, biały krajobraz; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie tylko w okresie silnej suszy, ewentualne odchwaszczanie, ścinanie łodyg wraz z liśćmi w sezonie albo ‚skubanie’ wierzchołków gałązek w celu uzyskania przyprawy, w październiku przycięcie nadziemnych części rośliny o 50%;  zimowanie: bez okrycia jeśli podłoże przepuszczalne; wiosną w kolejnym sezonie wegetacyjnym wycięcie obumarłych pojedynczych gałązek.

gojnik syryjski Sideritis syriaca, gojnik hyzopolistny Sideritis hyssopifolia 3-5 szt. 40-45 cm 50 cm VI-VII kremowy, kremowo-żółty, żółty

walory ozdobne: pastelowa, jasna barwa kwiatów skupionych w dość długie (20 cm), wąskie kwiatostany, miododajność, liście mocno owłosione, stąd szare lub szarozielone, piękny akcent kolorystyczny; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie w okresie suszy, w sezonie ścinanie kwitnących pędów (na herbaty), pod koniec października przycięcie nadziemnej części rośliny do 1-2 cm nad poziomem gruntu w celu przygotowania do zimy; zimowanie: bez okrywy jeśli podłoże przepuszczalne.
hyzop lekarski Hyssopus officinalis 1-3 szt. 50-60 cm 50-65 cm VII-VIII róż, fiolet

walory ozdobne: miododajność, liście szarozielone, zimotrwałe, w okresie zimowym szarozielona kępa zdobiąca ogród; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie tylko w okresie silnej suszy, w sezonie ścinanie ulistnionych łodyg lub skubanie szczytów niekwitnących lub rozpoczynających kwitnienie gałązek w celu pozyskania przyprawy, po zakończeniu kwitnienia wycięcie owocostanów, ewentualnie pozostawienie ich na okres zimowy, a wtedy przycięcie nadziemnej części rośliny  wiosną w następnym roku; zimowanie: bez okrywy jeśli podłoże przepuszczalne; wiosną w następnym sezonie wegetacyjnym wycięcie pojedynczych martwych gałązek.

kłosowiec fenkułowy Agastache foeniculum (i inne gatunki) 1 szt. 60-100 cm 60 cm VII-VIII fiołkowe u gatunku

walory ozdobne: miododajność, grube, kłosowate kwiatostany, akcent wysokościowy; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie w okresie suszy, ewentualne wycięcie przekwitłych kwiatostanów, pod koniec października przycięcie nadziemnej części do 2 cm nad poziomem gruntu w celu przygotowania do zimy; zimowanie: bez okrywy jeśli podłoże przepuszczalne.

lawenda pospolita Lavandula officinalis i kultywary 1-3 szt. 60 cm 60 cm VI-VII fiolet, nieb, biały, róż.

walory ozdobne: piękne, pastelowe barwy i odcienie kwiatów, miododajność, kwiatostany ścinane w początkowej fazie kwitnienia nadają się do suszenia, liście szarozielone, zimotrwałe, w okresie zimowym szarozielona kępa zdobiąca ogród; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie tylko w okresie silnej suszy, po zakończeniu kwitnienia wycięcie owocostanów, pod koniec października przycięcie nadziemnej części rośliny o 40-50% w celu przygotowania do zimy; zimowanie: bez okrywy jeśli podłoże przepuszczalne; wiosną w następnym sezonie wegetacyjnym wycięcie pojedynczych martwych gałązek.

lebiodka syryjska Origanum syriacum 3-7 szt. 30-40 cm 30 cm VII białawe

walory ozdobne: piękny akcent kolorystyczny z uwagi na szare łodygi i liście, miododajność; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie umiarkowane, w sezonie ścinanie ulistnionych łodyg w celu pozyskania niezwykle aromatycznej przyprawy,  pod koniec października przycięcie nadziemnej części rośliny do 1-2 cm nad poziomem gruntu w celu przygotowania do zimy; zimowanie: bez okrywy jeśli podłoże przepuszczalne.

niskie, płożące macierzanki Thymus spp. 3-5 szt. 10 cm VI-VIII róż, karmin, buraczek

walory ozdobne: piękne, pastelowe lub intensywne barwy i odcienie kwiatów skupionych w główkowate kłosy, miododajność, liście szarozielone lub ciemnozielone, niekiedy zimotrwałe, zarasta powierzchnię tworząc jednolity kobierzec; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie tylko w okresie silnej suszy, skubanie ulistnionych łodyg w celu uzyskania przyprawy; zimowanie: bez okrywy jeśli podłoże przepuszczalne; wiosną w następnym sezonie wegetacyjnym ewentualne wycięcie zeszłorocznych nierozsypanych kwiatostanów.

macierzanka tymianek Thymus vulgaris opt. 3-7 szt. 20 cm 30 cm VI-VII biały

walory ozdobne: miododajność, liście ciemnozielone, zimotrwałe, piękny akcent kolorystyczny w okresie zimowym z uwagi zachowanie zielonej nadziemnej części rośliny; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie tylko w okresie silnej suszy, skubanie ulistnionych łodyg w celu uzyskania przyprawy, w październiku przycięcie nadziemnej części o 50%; zimowanie: bez okrywy jeśli podłoże przepuszczalne; wiosną w następnym sezonie wegetacyjnym ewentualne wycięcie pojedynczych martwych gałązek.

ożanka właściwa Teucrium chamaedrys 3-7 szt. 20-30 cm 30 cm VI-IX intensywny róż

walory ozdobne: bardzo długie kwitnienie, miododajność, liście ciemnozielone, przepiękna roślina na obwódki ziołowych rabat lub akcent kolorystyczny wypełniający luki w przestrzeni; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie tylko w okresie silnej suszy, przycięcie o 50% po zakończeniu kwitnienia; zimowanie: bez okrywy jeśli podłoże przepuszczalne; wiosną w następnym sezonie wegetacyjnym ewentualne wycięcie pojedynczych martwych gałązek.

perowskia Perovskia ‚Superba’ 1-3 szt. 90 cm 60-90 cm VI-IX fiolet-róż

walory ozdobne: długie kwitnienie, miododajność, delikatne kwiatostany (chmurka pastelowych kwiatów), liście szarozielone, półkrzew silnie rozgałęziony, piękny akcent kolorystyczny i wysokościowy; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie tylko w okresie silnej suszy, przycięcie o 50% po zakończeniu kwitnienia; zimowanie: bez okrywy jeśli podłoże przepuszczalne; wiosną w następnym sezonie wegetacyjnym ewentualne wycięcie pojedynczych martwych gałązek.

szałwia Jurisica Salvia jurisicii 3 szt. 15-20 cm 40-50 cm V-VII fiolet-róż

walory ozdobne: atrakcyjny, rozłożysty pokrój, miododajność,  owłosione, szarozielone nadziemne części, akcent kolorystyczny; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie w okresie suszy, w październiku wycięcie owocostanów; zimowanie: okrycie gałązkami stroiszu (jodły) lub agrowłókniną.

szałwia lekarska Salvia officinalis i kultywary 1-2 szt. 70-100 cm 80 cm VI-VIII róż-fiolet

walory ozdobne: miododajność, piękny akcent kolorystyczny z uwagi na szare/srebrzyste łodygi i liście,  akcent wysokościowy; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie w okresie suszy, wycinanie fragmentów gałązek lub skubanie szczytów w celu pozyskania przyprawy, wycięcie przekwitłych kwiatostanów po zakończeniu kwitnienia; zimowanie: bez okrywy jeśli podłoże przepuszczalne; wiosną w następnym sezonie wegetacyjnym ewentualne wycięcie pojedynczych martwych gałązek.

szałwia muszkatołowa Salvia sclarea 1 szt. 80-120 cm 100 cm VII-VIII białawy

walory ozdobne: miododajność, piękna roślina jednoroczna lub dwuletnia, sama się rozsiewa, akcent wysokościowy; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie w okresie suszy; zimowanie: okrycie agrowłókniną lub gałązkami stroiszu (jodły); wiosną w następnym sezonie wegetacyjnym mogą pojawiać się siewki, te pozostawić.

szanta siwa Marrubium incanum 3-5 szt. 30-60 cm 40-50 cm VII-VIII biały

walory ozdobne: miododajność, akcent kolorystyczny z uwagi na białoszare części nadziemne,  atrakcyjne owocostany; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie w okresie suszy, w październiku przycięcie części nadziemnych do 2 cm nad poziomem gruntu w celu przygotowania do zimy; zimowanie: okrycie agrowłókniną lub gałązkami stroiszu, np. jodły.

rozmaryn lekarski Rosmarinus officinalis 1 szt. do 200 cm do 200 cm VII-IX białe, niebieskawe

walory ozdobne: miododajność, akcent wysokościowy, piękne zielone listowie, aromatyczny zapach; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie w okresie suszy, w sezonie ścinanie gałązek w celu pozyskania przyprawy lub do aromatyzowania, w listopadzie przesadzenie do donicy i przeniesienie do jasnego, chłodnego pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem; zimowanie: możliwe w gruncie, wtedy okrycie zimową agrowłókniną, dodatkowo zabezpieczyć np. gałązkami jodły lub dębowymi/bukowymi liśćmi nasadę rośliny; wiosną w następnym sezonie wegetacyjnym po przymrozkach wysadzenie przechowywanej w pomieszczeniu rośliny do gruntu, a w przypadku zimowania w gruncie pod agrowłókniną, po jej usunięciu wycięcie ewentualnych martwych gałązek .

żeleźniak Russela Phlomis russeliana 1 szt. 80 cm 100 cm VI-VII żółtywalory ozdobne: miododajność, bardzo atrakcyjna forma kwiatostanów, także zasuszonych, piękny akcent kolorystyczny z uwagi na szare/srebrzyste łodygi i liście,  akcent wysokościowy; zabiegi pielęgnacyjne: podlewanie w okresie suszy, wycięcie przekwitłych kwiatostanów po zakończeniu kwitnienia lub pozostawienie ich na zimę; zimowanie: pod zimową agrowłókniną, dodatkowo zabezpieczyć np. gałązkami jodły lub dębowymi/bukowymi liśćmi nasadę rośliny; wiosną w następnym sezonie wegetacyjnym ewentualne wycięcie pozostawionych pędów lub martwych gałązek.

Udostępnij ten wpis:
Ten wpis został opublikowany w kategorii Poradniki, Ziołowy zakątek i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *